Adaptacja opuszczonych poddaszy, to ogromne wyzwanie i często konieczność wymiany tzw. wszystkiego, łącznie z instalacjami czy konstrukcją dachu. Efekt końcowy jednak zawsze wynagradza wszystkie trudy zarówno nam jak i szczęśliwemu lokatorowi. Tak było i tym razemJ Opuszczony nieużytkowany nigdy strych zamieniliśmy w przestrzeń loftową dla ludzi lubiących oryginalność i dbanie o detal.

Stworzyliśmy dużą, otwartą przestrzeń dzienną, na którą złożyły się kuchnia z dużą wyspą oraz salon. Niemal całkowicie oddzielona została część prywatna, dzięki czemu stworzona została sfera bardziej intymna, dość otwarta wewnątrz, a jednocześnie doskonale izolowana od pozostałej części loftu.

Właściciel słusznie przewidział również pokój dla gości, wszak do nawiedzenia tego rodzaju wnętrz z miejsc ustawiły się kolejki i poodnawiały znajomości sprzed lat;)

CUNS STRYCH JEZYCE 1CUNS STRYCH JEZYCE 14CUNS STRYCH JEZYCE 15CUNS STRYCH JEZYCE 2CUNS STRYCH JEZYCE 4CUNS STRYCH JEZYCE 7CUNS STRYCH JEZYCE 5CUNS STRYCH JEZYCE 9aCUNS STRYCH JEZYCE 10CUNS STRYCH JEZYCE 11CUNS STRYCH JEZYCE 12CUNS STRYCH JEZYCE 6